Welkom

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.
Wij zijn beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat wij volgen is dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan wij met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als U op onderstaande vragen een met ja beantwoordt dan verzoeken wij u geen afspraak te maken dan wel te annuleren.

-Heeft u Covid-19 (corona)?
-Heeft U nu huisgenoten /gezinsleden met Covid-19?
-Bent u genezen van Covid-19 korter dan 2 weken geleden?
-Heeft U een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38gr. Celsius)
-Heeft u huisgenoten met deze symptomen?
-Bent U in thuisisolatie?
-Woont U in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
-Kom niet te vroeg, dus vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
-Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
-Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
We zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullenden hygiënemaatregelen genomen.

U kunt in onze praktijk terecht voor alle reguliere tandheelkundige behandelingen op preventief, functioneel en esthetisch gebied. Wij werken samen met twee mondhygiënistes, een paropreventieassistente, vijf preventieassistentes en een balie-/tandartsassistente.

Adres
U vindt ons aan de Barchemseweg 86, 7241 JG in Lochem, vanaf 1987.

Wij zijn aangesloten bij tandartsenkring Zutphen, de KNMT, Nederlandse Vereniging van Tandartsen, Ned. Vereniging voor parodontologie en Kwaliteitsregister Tandartsen.