Vragen

  • Als u vragen heeft over kosten van behandelingen of over ontvangen declaraties, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze praktijk.
  • Voor vergoedingen van tandheelkundige kosten kunt u in de meeste gevallen terecht bij uw ziektekostenverzekering.
Privacy

Jelsma en Ruskamp tandartsen houdt zich aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking per 25 mei 2018. Deze wet verplicht organisaties zorgvuldig om te gaan met gegevens van personen en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In onze privacyregeling leggen we uit welke gegevens we nodig hebben om ons werk te kunnen doen, en hoe we daar mee omgaan. Heeft u daarover nog vragen dan kunt u ons bereiken via info@jelsmaruskamptandartsen.nl